LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Oroszlányban november hónapra tervezett lomtalanítás elhalasztásra kerül 2022. évre.
A lomtalanítás új időpontjáról és módjáról az Önkormányzattal történt egyeztetést követően a későbbiekben tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Házhoz menő lomtalanítás

 

Társaságunk 2016. évben bevezette a házhoz menő lomtalanítást. Ennek keretében évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Lomtalanítás feltétele:

 •  az ingatlanhasználó rendelkezzen élő szerződéssel
 •  a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve
 • ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
  építési, bontási hulladék
 •  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
 •  elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép)
 • veszélyes hulladékok, gumiabroncs
 • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
 • gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási
  hulladékhoz hasonló hulladék
 • üveg, vas, fém hulladék

További fontos információk:

 •  kihelyezés módja: zsákolva (bármilyen zsák), kötegelve
 •  nagydarabos lomot (pl. bútor) kisebb darabokra szükséges szétszedni
 • legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a lomtalanításra szánt dolgokat
 • a lomtalanítás a kommunális hulladékszállítás napjára igényelhető

Kihelyezhető mennyiség: maximum 1,5 m3 (kb. 10-15 db 120 literes zsák)


Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelezze a megadott régiós elérhetőségen a közszolgáltató felé. Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni.

A lomtalanítás nem konténerben történik!

További információ:

Honlap: https://www.vertikalzrt.hu/hazhoz_meno_lomtalanitas

Régiós elérhetőségek:

 

Oroszlányi Ügyfélszolgálat:

+36-34-361-411

okg-info@oroszlany.hu 

Bakonyszombathelyi Ügyfélszolgálat:

+36-34-361-411 , +36-34-359-355 

bakonyalja@oroszlany.hu 

Tatai Ügyfélszolgálat:

hétfői napokon

+36-34-361-411, +36-34-481-739

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi veszélyhelyzet miatt szüneteltetett házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást 2020. június 02-től újra indítottuk. A szolgáltatás megrendelése a korábbiakban megszokott régiós elérhetőségeinken lehetséges előzetes időpont egyeztetéssel.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!